EÚ Naše projekty

EÚ fondy

Naše EU projekty

Európske fondy predstavujú dôležitý motor pre rozvoj a inovácie v našom regióne. Tieto fondy, sprístupnené prostredníctvom rôznych programov a iniciatív Európskej únie, umožňujú financovať projekty s cieľom podporiť ekonomický rast, zlepšiť infraštruktúru, podporiť vzdelávanie a odbornú prípravu, a posilniť udržateľnosť životného prostredia. Vďaka týmto finančným zdrojom máme príležitosť transformovať našu spoločnosť na prosperujúcu a konkurencieschopnú s jasným výhľadom do budúcnosti.

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Metales, s. r. o.

Názov a sídlo prijímateľa:
Metales, s.r.o. M.R.Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Názov projektu:
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Metales, s. r. o.
Hlavný cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je inštalácia fotovoltického zariadenia o celkovom výkone 256,68 kWe s batériovým úložiskom o kapacite min. 270 kWh.  

Miesto realizácie projektu:
Priemyselná 3611//6, 026 01 Dolný Kubín
Výška poskytnutého príspevku:
217 156,77 EUR
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla:
  • www.op-kzp.sk 
  • www.partnesrkadohoda.gov.sk 
  • www.siea.sk

Súbory na stiahnutie

Inovácia výrobného procesu Metales, s.r.o

Názov a sídlo prijímateľa:
Metales, s.r.o. M.R.Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Názov projektu:
Inovácia výrobného procesu Metales, s.r.o
Hlavný cieľ projektu:

Predmetom predkladaného projektu je zakúpenie technologických celkov za účelom inovácia výrobných procesov:

  • delenie materiálov
  • opracovanie materiálu
  • nastavenie a upínanie materiálu
Miesto realizácie projektu:
Priemyselná 3611//6, 026 01 Dolný Kubín
Výška poskytnutého príspevku:
242 681,82 EUR
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla:

http://www.opii.gov.sk/

Plne automatizovaná výrobná linka

Názov a sídlo prijímateľa:
Metales, s.r.o. M.R.Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Názov projektu:
Plne automatizovaná výrobná linka
Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zavedenie novej výrobnej technológie v spoločnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, zabezpečenie efektívnej výroby, zvýšenie produktivity práce a kvality produkcie.

Miesto realizácie projektu:
Priemyselná 3611//6, 026 01 Dolný Kubín
Výška poskytnutého príspevku:
336 500,00 EUR
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla:

http://www.opii.gov.sk/

Zníženie energetickej náročnosti Metales, s.r.o.

Názov a sídlo prijímateľa:
Metales s. r. o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti Metales, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je implementácia opatrení z energetického auditu: 

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, 

2. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.
 

Miesto realizácie projektu:
M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Výška poskytnutého príspevku:
311 830,00 EUR
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla:

www.op-kzp.sk

Súbory na stiahnutie