Kvalita

Kvalita

KVALITA

Naša spoločnosť je zameraná na riadenie kvality a vytvorili sme certifikovaný systém manažérstva kvality QMS podľa normy ISO 9001:2015. Tento systém nám umožňuje neustále sledovať a zdokonaľovať naše procesy a zabezpečiť vysokú kvalitu v každej fáze výroby. 
Sme držiteľmi nie len certifikácie ISO 9001:2015 ale aj ISO 3834-2:2021 a ISO 14001:2015

Kontrola kvality výroby nastáva hneď na začiatku vstupnou kontrolou materiálu a evidenciou materiálových certifikátov, následne prebieha pravidelná niekoľko stupňová medzioperačná kontrola a na záver všetky výrobky prechádzajú výstupnou zónou kde nastáva posledná, výstupná kontrola. 
Zabezpečujeme 100% dohľadateľnosť dát a archiváciu dokumentov po dobu 15 rokov.

Neustále napredovanie spoločnosti zabezpečujeme nie len zlepšovaním nášho technického vybavenia ale predovšetkým pravidelným školením našich zamestnancov a neustálym zlepšovaním našich procesov.

Techniky merania 

 • 3D CMM zariadenie 
 • Konvenčné meradlá 
 • 3D sonda 
 • Optická meracia stanice KEYENCE

3D CMM zariadenie ZEISS CONTURA 

 • Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát 
 • Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy 
 • Funkčne orientovaná kontrola krúžkovým alebo valčekovým kalibrom
 • Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600 
 • Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm. 0,3 + L/1000 2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000  
   

Proces kvality a kontroly

Certifikáty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.